بستن
.0 / 5

خدمات مهندسان نقشه بردار در ساختمان سازی

133

خدمات مهندسان نقشه بردار در ساختمان سازی

 • پیاده کردن مرز ملک در محل با توجه به نقشه های ثبتی و بررسی دقیق در خصوص عدم تجاوز به اراضی مجاور
 • تعیین حدود و مشخصات ملک بر روی نقشه های تفضیلی به منظور مشخص نمودن کاربری ملک
 • تهیه و تکمیل فرم مشخصات مورد مسیر باقیمانده با توجه به خطوط طرح تفضیلی مصوب
 • تهیه شناسنامه برای ملک با ثبت حدود اربعه ملک و نحوه اتصال به قطعات مجاور و مشخصات مسطحاتی و ارتفاعی محیط ملک
 • تطبیق ابعاد قید شده در سند با مرحله ۴ و ارائه گزارش لازم در صورت مغایرت با ارگان ها
 • پیاده کردن ملک پس از اصلاح حدود اربعه
 • تعیین تراز صفر ساختمان و علامت­گذاری و ثبت آن در محل مناسب
 • پیاده کردن تراز عملیات خاکی
 • پیاده کردن مرز پلان ساختمان
 • پیاده کردن آکس ستون ها و علامت گذاری و تثبیت بنچ مارک های مورد نیاز برای احیای محورها با ­توجه به حدود مجازخطاها
 • کنترل تراز کردن صفحه ستون ها با توجه به دقت خواسته شده
 • پیاده کردن و کنترل ستون ها از نظر ارتفاعی و قائم بودن
 • کنترل هندسه ساختمان با ایجاد شبکه های ژئودتیک برای کنترل پیشرفت صحیح عملیات اجرایی ساختمان طبق طرح از پیش تعیین شده برای ساختمان های بلند مرتبه
 • پیش آنالیز و طراحی شبکه میکروژئودزی در اطراف سازه برای بررسی جابجایی و نشست های احتمالی ویژه ساختمان های بلند مرتبه که عملیات باید به صورت دوره ای و دقیق انجام شود
 • تایید مجوز صدور عدم خلاف در پایان کار در خصوص استقرار صحیح بنا و تجاوز به املاک مجاور و تبعیت از تراز ارتفاعی معابر
 • تهیه نقشه های تفکیکی آپارتمان ها و برج ها برای ارائه به اشخاص و ارگان های درخواست کننده

 

در دنیای ژئوماتیک غرق شوید

پست های مشابه

اپ اندرویدی آپسیس را از کافه بازار دانلود کنید

اپ اندرویدی ورژن بتا آپسیس در کافه بازار قرار گرفت. این

دیدگاهی بگذارید