بستن
.0 / 5

راهنمای استفاده از اکستنشن مدل ext_ahp در محیط ArcMap

249

اکستنشن مدل ext_ahp در محیط ArcMap

در رابطه با استفاده از تکنیک AHP و همچنین تلفیق آن با سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS، برنامه الحاقی مارینونی که در GIS قابل اجرا است، توسط O.Marinoni ارائه شده که دیگر نیازی به استفاده از نرم افزار Expert choice  که در گذشته، جهت تعیین ضریب اهمیت معیارها و تعیین شاخص سازگاری استفاده می­شد، نیست. این برنامه با توجه به ماتریس مقایسات دوبه دویی که در GIS تشکیل می­دهد، ضریب اهمیت (CW) و ارزش هر یک از معیارها را محاسبه و با اعمال ضریبشان، با زیر معیارهای دیگر هم پوشانی کرده و در نهایت در محیط GIS، نقشه هایی در قالب رستر تولید می نماید. در فایل زیر توضیحات کاملی درمورد تئوری مدل AHP، طریقه وارد کردن این اکستنشن به محیط ArcMap و در ادامه، طریقه استفاده از آن بصورت گام به گام و کاربردی به زبان انگلیسی آورده شده است.

extAHP

دانلود راهنمای استفاده از اکستنشن مدل AHP (ext_ahp) در محیط ArcMap

در دنیای ژئوماتیک غرق شوید

پست های مشابه

نقشه برداری,سیستم اطلاعات مکانی,سیستم اطلاعات جغرافیایی,ArcGIS,GIS

دیجیتایز کردن به معنای رقومی کردن است. یعنی اینکه با در

سیستم اطلاعات مکانی,سیستم اطلاعات جغرافیایی,GIS,مولفه های سیستم اطلاعات جغرافیایی

مقدمه GIS که به «سیستم اطلاعات جغرافیایی» یا «سامانه اط

ابزارهای کاربردی تحلیل در GIS,GIS,Intersect,Symmetrical Difference,Clip,Buffer,Union,Spatial Join

ابزار Clip از این عملگر وقتی استفاده می شود که هدف جدا

تصمیم گیری چندمعیاره به روش AHP,دکتر عادل آذر,GIS,سیستم اطلاعات مکانی

همه چیز درباره تصمیم گیری چندمعیاره به روش AHPبه قلم دکت

GIS, LIS, SDI, اجزای SDI, استاندارد, سلسله مراتب توسعه SDI, سیستم اطلاعات مکانی

اجزای SDI  داده های مکان مبنا Geographic Data همانطور که از

دیدگاهی بگذارید