ژئوماتیکفتوگرامتری

آیا می توان به دقت ارتفاعی نقشه های تهیه شده به روش پهپاد فتوگرامتری اعتماد نمود؟

پهپاد فتوگرامتری

آیا می توان به دقت ارتفاعی نقشه های تهیه شده به روش پهپاد فتوگرامتری اعتماد نمود یا خیر؟ یا به بیانی دیگر آیا می توان با استفاده از سامانه پهپاد فتوگرامتری به دقت قابل قبول ارتفاعی رسید یا خیر؟

بدون تردید پاسخ پرسش های فوق بلی است. با استفاده از سامانه پهپاد فتوگرامتری می توان به دقت قابل قبول ارتفاعی رسید، چنانچه تمامی نکات مربوطه به خوبی رعایت شده باشد. از آن جایی که در تهیه نقشه به روش پهپاد فتوگرامتری با تعداد تصاویر بسیار زیادی روبرو هستیم، باید به این نکته توجه داشته باشیم که منابع خطا متعدد بوده و همچنین ساختار خطا می تواند در بسیاری از موارد به صورت تجمعی عمل کرده و خطاهای فاحش ایجاد کند.

این مشکلات خود را در پروژه های وسیع، کریدورها و تهیه نقشه از مناطق شهری به خوبی نشان می دهد. در پروژه های وسیع به دلیل آن که وسعت منطقه و تعداد تصاویر زیاد است، اگر تعداد نقاط کنترل به اندازه نباشد، خطاهای غیرقابل قبولی را در جای جای مدل شاهد هستیم.

در پروژه هایی که به صورت کریدور هستند – نظیر نقشه توپوگرافی از یک مسیر با یک عرض مشخص – از آن جایی که طول مسیر نسبت به عرض آن بسیار زیاد است، خطاها می تواند به صورت تجمعی درآیند و در انتهای مسیر خود را با اختلافی فاحش نسبت به وضع موجود، نمایش دهند.

علاوه بر این موارد، در مناطق شهری به دلیل آنکه اختلاف ارتفاع های بسیار زیادی که بین ساختمان ها و زمین های مجاور آن ها وجود دارد، عدم رعایت اصول فنی می تواند باعث بروز خطا شود.

اما با وجود چنین مشکلاتی راه حل چیست؟

ادامه مطلب را در نوشته ای با عنوان «چگونه می توان دقت ارتفاعی نقشه های تهیه شده از پهپاد فتوگرامتری را افزایش داد؟» مطالعه نمایید.


 

برای آشنایی، آموزش و چگونگی تولید نقشه های صحیح و با کیفیت به روش پهپاد فتوگرامتری می توانید از دوره پرواز و پردازش تصاویر پهپاد Multirotor UAV مدرسه آپسیس بهره مند شوید.

آموزش پهپاد

برای ثبت نام کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید